یونیورسال آنالیتیکس 3 گوگل همچنان در حال جمع آوری داده ها برای اکثر افراد است

این هم نظرسنجی:

به عنوان یادآوری، گوگل به ما گفت که شروع به خاموش کردن یونیورسال آنالیتیکس کرد زیرا ما به شما در Google Analytics 4 خوش آمد می‌گوییم. این یک شبه اتفاق نخواهد افتاد، بنابراین ممکن است برخی از ویژگی‌های Universal Analytics به پردازش داده‌ها ادامه دهند. صف، و آنهایی که ارتقا را کامل نکرده اند، به صورت چرخشی شروع به کار خواهند کرد.”

بحث انجمن در توییتر.

منبع