یوگا سنگاپور گوگل


یوگا سنگاپور گوگل

این یک عکس قدیمی از دفتر گوگل سنگاپور است که نظر من را جلب کرد. به آن دیدگاه نگاه کنید، این افراد در وضعیتی آگاه هستند که به آن دیدگاه نگاه می کنند. من نمی دانم که آیا آنها هنوز هم این پست COVID را انجام می دهند؟

این در به اشتراک گذاشته شد اینستاگرام.

این پست بخشی از ستون جستجوی روزانه عکس روز ما است که در آن عکس های جالب و سرگرم کننده مربوط به صنعت جستجو را پیدا کرده و با خوانندگان خود به اشتراک می گذاریم.

منبع