Bing در اوایل ژانویه 100٪ به نماینده کاربر جدید BingBot تغییر می کند

بنابراین آیا شما 100٪ مواقع برای BingBot جدید آماده هستید؟

از ماه آوریل، بینگ به آرامی یک عامل کاربری جدید BingBot را آزمایش می کند و به آرامی آن را در درصدهای بیشتری از خزیدن در طول سال عرضه می کند. Fabrice Canel از مایکروسافت گفت در حالی که BingBot جدید هنوز فقط 50٪ از تمام خزیدن ها را انجام می دهد، در اوایل ژانویه به 100٪ از تمام خزیدن ها منتقل می شود.

توجه داشته باشید، ابتدا بینگ گفت که تا پاییز 2022 عرضه خواهد شد.

این عرضه تاکنون بوده است:

  • آوریل 2022: کمتر از 5٪ از خزیدن
  • ژوئیه 2022: 5٪ از کل خزیدن
  • سپتامبر 2022: 20٪ از کل خزیدن
  • اکتبر 2022: 50٪ از تمام خزیدن ها

فابریس نوشت توییتر که BingBot جدید “هنوز 50٪” از تمام خزیدن ها است. او افزود: «ما می‌خواستیم در تعطیلات بسیار ایمن باشیم و به اوایل ژانویه 100 درصد خواهیم رفت.»

این توییت ها هستند:

بحث انجمن در توییتر.

منبع