Bing Trending یا برگزیده‌های برتر برای شما و Google همچنین برای فهرست‌های محصولات نزدیک است

من ویژگی نزدیک را نمی بینم اما فیلترهای دیگری را می بینم که به من امکان می دهد محصولات نزدیک را ببینم.

برای اندازه واقعی کلیک کنید

Punit متوجه شد که برچسب “همچنین در نزدیکی” به لیست محصولات ارگانیک/رایگان در نتایج جستجوی Google اضافه شده است. او این اسکرین شات را در توییتر:

برای اندازه واقعی کلیک کنید

برای اندازه واقعی کلیک کنید

بحث انجمن در توییتتر.

منبع

این هم توییت او:

محصولات Google همچنین Nearby