Google برچسب «نظرات تأیید نشده‌اند» را برای بررسی‌های GBP آزمایش می‌کند


گوگل در حال آزمایش یک برچسب جدید است تا متوجه شود که نظرات در جستجوی Google و Google Map تأیید نشده اند. این برچسب بالای نظرات در فهرست کسب‌وکار محلی است و می‌گوید «نظرات تأیید نشده‌اند».

اگر روی آن برچسب کلیک کنید، می‌گوید «نظرات توسط Google تأیید نمی‌شوند، اما Google محتوای جعلی را پس از شناسایی بررسی می‌کند و حذف می‌کند».منبع