Google تست ویژگی جستجوی مکان‌ها را با کارت‌های قابل کشیدن انگشت مرور می‌کند


گوگل در حال آزمایش ویژگی جستجوی «مرور مکان‌ها» است که در آن کارت‌هایی را به شما نشان می‌دهد که می‌توانید روی آن‌ها بکشید و سپس روی آن کلیک کنید. این شبیه یک نمای شبکه بسته محلی جدید برای رستوران ها است، به نوعی…

این توسط خوشال بهروانی مشاهده شد توییتر چه کسی این بازیگر ویدیویی را در عمل به اشتراک گذاشته است (GIF):

در اینجا اسکرین شات های بیشتری وجود دارد:

آیا این را دوست دارید؟ منظورم این است که این احتمالاً علاوه بر بسته محلی است و دید بیشتری به رستوران های محلی و سایر مشاغل محلی می دهد.

بحث انجمن در توییتر.

منبع