Google در حال آزمایش عکس پانل دانش محلی جدید و طرح‌بندی نمای خیابان


گوگل در حال آزمایش یک رابط کاربری و طراحی جدید برای عکس ها و تصاویر نمای خیابان در یک پانل دانش پانل محلی در Google Maps است. این مورد توسط بسیاری از سئوکاران در جامعه مشاهده می شود.

در اینجا برخی از تصاویر، این یکی از انجمن جستجوی محلی از JS Girard:

برای اندازه واقعی کلیک کنید

در اینجا اسکرین شات های بیشتری از توییتر آمده است:

من این طراحی را بهتر از طرح فعلی که بیشتر تمام صفحه است دوست دارم.

بحث انجمن در انجمن جستجوی محلی.

منبع