Google در حال آزمایش یک نشان تأیید آگهی دیگر است

نشان گوگل پلیس زن

در اینجا یکی از جدید از SaadAK در است توییتر:

Google Ads Blue Verified Advertiser Badge icon 2

بحث انجمن در توییتر.





منبع

برای اندازه واقعی کلیک کنید

برای اندازه واقعی کلیک کنید

در اینجا یک GIF از آن در حال انجام است، و نحوه نمایش صفحه My Ad Center با کلیک بر روی نشان تأیید:

چند هفته پیش، گوگل را در حال آزمایش یک نشان تایید شده تبلیغات گوگل در قسمت تبلیغات جستجوی گوگل مشاهده کردیم. این یک نماد آبی گرد بود، این نماد بیشتر یک نشان یا نماد تأیید سپر شکل است، اما همچنین به رنگ آبی است.