Google سلب مسئولیت را به پیوندهای ارائه دهندگان قرار در پانل محلی اضافه می کند

در اینجا یک نمونه از مواردی است که بیش از یک ارائه دهنده رزرو قرار را نشان می دهد و ZocDoc به عنوان گزینه دوم ارائه می شود:

برای اندازه واقعی کلیک کنید

هنگامی که چندین ارائه دهنده پیوندهایی را برای یک کسب و کار ارائه می کنند، Google آنها را به ترتیب تصادفی فهرست می کند. اگر کسب‌وکار یک ارائه‌دهنده ترجیحی را مشخص کند، آن ارائه‌دهنده ابتدا نشان می‌دهد.

برای من جدید است — به نظر می رسد “درباره این ارائه دهندگان” به ویژگی رزرو قرار اشاره دارد. توانایی کسب و کار را برای تعیین یک گزینه ترجیحی (مانند سفارش غذا) فرا می خواند. pic.twitter.com/sS21jWJ8H6

– دامیان رولیسون (@damianrollison) 6 دسامبر 2022

فکر می‌کنم بر اساس آخرین مشکلات مربوط به فهرست‌های ربودن سیستم‌های قرار ملاقات شخص ثالث در جستجوی Google، این مورد (ممکن است اشتباه کنم) راه‌اندازی شده است. دنی سالیوان همه چیز را به پایان رساند و احتمالاً گوگل را مجبور کرد تا یک سلب مسئولیت اضافه کند که مفید و مفید است.

همچنان می گوید “اما اگر کسب و کار ارائه دهنده ترجیحی را مشخص کرده باشد، ابتدا ظاهر می شود.” سپس یک پیوند یادگیری بیشتر دارد که به آن می رود این صفحه و آن میخواند:

نحوه رتبه بندی ارائه دهندگان برای پیوندهای کسب و کار محلی ارائه دهندگان شخص ثالث می توانند از نمایه کسب و کار یک کسب و کار در جستجوی Google و Maps پیوند دهند. به این پیوندهای تجاری محلی می گویند. می‌توانید از این پیوندها برای رزرو قرار، رزرو، و سفارش غذا یا خرید با ارائه‌دهنده استفاده کنید.

Google یک سلب مسئولیت را به پیوندهای ارائه‌دهنده قرار اضافه کرده است که در پانل محلی جستجوی Google و در فهرست‌های تجاری Google Maps پیدا می‌کنید. سلب مسئولیت تا حدی در زیر “درباره این ارائه دهندگان” خوانده می شود و اضافه می کند “ارائه دهندگان به ترتیب تصادفی فهرست شده اند.”

این اولین بار توسط دامیان رولیسون مشاهده شد و در آن پست شد توییتر:

در اینجا یک اسکرین شات است که می توانید برای بزرگنمایی روی آن کلیک کنید:

برای سفارشات غذا، گوگل ارائه دهندگان را به ترتیب تصادفی فهرست می کند. با این حال، اگر وب‌سایت کسب‌وکار در دسترس باشد، یا کسب‌وکار یک ارائه‌دهنده ترجیحی را مشخص کند، ابتدا آن‌ها نشان داده می‌شوند.

بحث انجمن در توییتر.

منبع