Google نمادهای بزرگ را برای ویژگی‌های SERP آزمایش می‌کند، مانند نحوه رسیدن به آنجا، کارهایی که باید انجام دهید و مکان‌هایی برای ماندن، زبانه‌های آکاردئون

بیشتر بخوانید: Google نمادهای بزرگ را برای ویژگی‌های SERP آزمایش می‌کند، مانند نحوه رسیدن به آنجا، کارهایی که باید انجام دهید و مکان‌هایی برای ماندن، زبانه‌های آکاردئونمنبع

به نظر می رسد گوگل در حال آزمایش آیکون های بزرگ در برخی از ویژگی های SERP مبتنی بر مکان است.