Google پیام‌رسانی خودکار را از طریق نمایه‌های تجاری سؤالات متداول اضافه می‌کند

Google یک ویژگی جدید اضافه کرده است تا به کسب و کارها کمک کند تا برخی از پاسخ‌ها به سؤالات ارسال شده از طریق فهرست‌های تجاری Google Maps و جستجوی Google خود را خودکار کنند. این ویژگی جدید بخشی از نمایه کسب‌وکار Google شما است و می‌توان آن را در بخش سؤالات متداول بخش پیام‌رسانی مدیریت کرد.منبع