Google Ads راه اندازی جدید گزینه های ستون گروه های آگهی

در اینجا یک اسکرین شات از استیو سیلی است توییتر:

نظر شما در مورد این ستون های جدید چیست؟

اطلاعات بیشتر از گوگل در این مورد:

Google مجموعه جدیدی از معیارهای داده را به گزارش های ستون گروه های تبلیغاتی Google Ads اضافه می کند. گزینه های جدید تحت بخشی به نام “تنظیم” هستند و شامل هشت معیار جدید هستند.

بحث انجمن در توییتر.

منبع