Google Ads راه اندازی جدید گزینه های ستون گروه های آگهی


Google مجموعه جدیدی از معیارهای داده را به گزارش های ستون گروه های تبلیغاتی Google Ads اضافه می کند. گزینه های جدید تحت بخشی به نام “تنظیم” هستند و شامل هشت معیار جدید هستند.

این معیارهای داده جدید عبارتند از:

  • تعداد تصاویر واجد شرایط
  • تعداد تبلیغات جستجوی پاسخگو واجد شرایط
  • تعداد آگهی های واجد شرایط
  • تعداد پیوندهای سایت واجد شرایط (ارتقا شده)
  • تعداد کلمات کلیدی تایید نشده
  • تعداد پیوندهای سایت واجد شرایط (قدیمی)
  • تعداد کلمات کلیدی واجد شرایط
  • جزئیات قدرت تبلیغات
  • تعداد تبلیغات تایید نشده

در اینجا یک اسکرین شات از استیو سیلی است توییتر:

برای اندازه واقعی کلیک کنید

اطلاعات بیشتر از گوگل در این مورد:

نظر شما در مورد این ستون های جدید چیست؟

بحث انجمن در توییتر.

منبع