Google Ads گزینه های مکان یابی را بهبود می بخشد

اکنون گزینه های حذف عبارتند از:

  • حضور: افراد در مکان‌های مستثنی شده شما
  • حضور یا علایق: افرادی که در مکان های مستثنی شده شما هستند، به طور منظم در آن هستند یا به آنها علاقه نشان داده اند

بسیاری از بازاریابان جستجو از این تنظیمات مکان یابی بسیار خوشحال هستند.

اکنون گزینه های هدف عبارتند از:

  • حضور یا علاقه: افرادی که در مکان های مورد نظر شما هستند، به طور منظم در آن حضور دارند یا به آنها علاقه نشان داده اند
  • حضور: افرادی که در مکان مورد نظر شما یا به طور منظم در آن هستند.

برای اندازه واقعی کلیک کنید

به نظر می‌رسد Google Ads گزینه‌های جدیدی برای هدف‌یابی موقعیت مکانی برای کمپین‌های شما اضافه کرده است که به شما امکان می‌دهد بهتر کنترل کنید چه کسی تبلیغات جستجوی شما را در Google می‌بیند. گزینه ها به شما امکان می دهند تعیین کنید چه کسی تبلیغات را ببیند و چه کسی از تبلیغات حذف شود.

نیکول در Search Engine Land دارای یک تائیدیه از Google، او نوشت: «در تنظیمات کمپین تحت «گزینه‌های مکان»، تبلیغ‌کنندگان اکنون توانایی هدف‌یابی بر اساس «حضور» یا «حضور یا علاقه» را پیدا خواهند کرد. برای کمپین‌های حداکثر عملکرد برای فروش آنلاین با فید محصول، ما یکی از نمایندگان Google به ما گفت که مستثنیات موقعیت مکانی پیشرفته را برای “حضور” یا “حضور یا علاقه” مشابه آنچه امروز در کمپین های خرید هوشمند موجود است اضافه خواهد کرد.

منبع

جدید برای Performance Max > با کنترل‌های پیشرفته موقعیت‌یابی مکان می‌توانید بر اساس فیزیکی «حضور» یا «حضور یا علاقه» هدف‌گیری کنید.
و اگر از فید محصول استفاده می‌کنید، می‌توانید با «حضور» یا «حضور یا علاقه»، مشابه خرید هوشمند، حذف کنید.
➡️بیشتر به زودی! https://t.co/oErceRPb6H

— AdsLiaison (@adsliaison) 7 جولای 2022

قاسم اسلم یک اسکرین شات را در توییتر، که در زیر جاسازی کردم، و گفتم “هدیه ای از خدایان گوگل!! بله، این یک معامله بزرگ و بزرگ است. من امیدوارم که به سرکوب همه ترافیک های ناخواسته ای که در آن می بینیم کمک کند. به طور خاص حساب های ژنرال سرب را نشان می دهد.