Google Ads New Manage Automatically Applied Recommendations Page

Google Ads یک صفحه تلفیقی یا بسته بندی جدید اضافه کرده است که همه توصیه های اعمال شده به طور خودکار شما را در یک صفحه قرار می دهد. گوگل گفت “نسخه جدیدی از برگه “مدیریت” وجود دارد که در آن می توانید بسته های توصیه را کاوش کنید و در مورد هر بهینه سازی بیشتر بدانید.”

در اینجا سند راهنما است توصیه‌هایی را مدیریت کنید که برای اعمال خودکار انتخاب می‌کنید و بیشتر درباره اعمال خودکار توصیه‌ها.

شما می توانید از دو بسته با انواع توصیه های قابل اجرا از قبل بررسی شده انتخاب کنید، این موارد عبارتند از:

  • تبلیغات خود را حفظ کنید، که شامل توصیه های اساسی برای بهبود تبلیغات جستجوی پاسخگو، حذف کلمات کلیدی اضافی و ارتقای ردیابی تبدیل شما می شود.
  • کسب‌وکارتان را رشد دهید، که می‌تواند در بهینه‌سازی‌های پیشرفته‌ای مانند ارتقای کلمات کلیدی خود به تطابق گسترده، به حداکثر رساندن تبدیل‌هایتان با مناقصه خودکار، و افزودن بازدید از فروشگاه به عنوان تبدیل، به شما کمک کند.

می‌توانید توصیه‌هایی را که به‌طور خودکار اعمال می‌کنید سفارشی کنید و در هر زمان آنها را خاموش کنید.

بحث انجمن در توییتر.

منبع برای اندازه واقعی کلیک کنید

برای اندازه واقعی کلیک کنید