Google Ads Scripts اکنون از کمپین‌های حداکثر عملکرد پشتیبانی می‌کند

گوگل اعلام کرد که اسکریپت‌های Google Ads اکنون از کمپین‌های Performance Max پشتیبانی می‌کنند. گوگل گفت: “این به عنوان یک نوع کمپین کاملاً جدید در اسکریپت ها تلقی می شود، شبیه به نحوه عملکرد کمپین های ویدیویی یا خرید”.

هنگامی که یک PerformanceMaxCampaign را انتخاب کردید، می توانید عملیات معمولی مانند توقف یا فعال کردن کمپین، و همچنین انتخاب و تغییر اکثر انواع دارایی در گروه های دارایی را انجام دهید.

گوگل گفت: “کمپین‌های خرده‌فروشی Performance Max فقط به صورت محدود پشتیبانی می‌شوند، زیرا گروه‌های فهرست‌بندی را نمی‌توان از طریق اسکریپت‌ها مدیریت کرد.”

بحث انجمن در توییتر.

منبع

جزئیات فنی در مورد نحوه کار این در انتخابگر کمپین های حداکثر عملکرد در AdsApp

شما نمی توانید دارایی های متنی را به این روش تغییر دهید، و نمی توانید کمپین ها یا گروه های دارایی جدید را از طریق اسکریپت ایجاد کنید.