Google AdsBot Mobile Web Agent کاربر اندروید به‌روزرسانی شد

عامل کاربر جدید برای AdsBot Mobile Web Android است:

را عامل کاربری قدیمی بود:

بحث انجمن در توییتر.

ربات تبلیغات گوگل

Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0; SM-G920A) AppleWebKit (KHTML، مانند Gecko) Chrome Mobile Safari (سازگار؛ AdsBot-Google-Mobile؛ +http://www.google.com/mobile/adsbot.html)

اعتبار تصویر به @okaylizzi

منبع

گوگل عامل کاربر را برای خزنده اندروید AdsBot Mobile Web به روز کرده است. اگر این ربات را برای هر هدفی در سایت خود کدنویسی کرده اید، می خواهید کد خود را به روز کنید.

Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML، مانند Gecko) Chrome/WXYZ Mobile Safari/537.36 (سازگار؛ AdsBot-Google-Mobile؛ +http://www.google. .com/mobile/adsbot.html)