Google Balance Beam

در اینجا یک عکس از دفتر Google در زوریخ از یک تیر تعادل است. بله، آنها یک پرتو تعادل در دسترس کارگران دارند تا مطمئن شوند که واقعاً متعادل هستند. تعادل کار و زندگی – و غیره

این عکس رو پیدا کردم اینستاگرام.

این پست بخشی از ستون جستجوی روزانه عکس روز ما است که در آن عکس های جالب و سرگرم کننده مربوط به صنعت جستجو را پیدا کرده و با خوانندگان خود به اشتراک می گذاریم.

منبع

Google Balance Beam