Google Clarifies JSON-LD، Microdata و RDFa همه برای داده های ساختاریافته پشتیبانی می شوند

او گفت که گوگل “در درجه اول JSON-LD را توصیه می کند، زیرا سایت ها میکرودیتا را بسیار بیشتر از JSON-LD به دلیل تعبیه شده خراب می کنند. ما برنامه های مخفیانه ای برای حذف پشتیبانی از Microdata نداریم. به خصوص برای طرح هایی که یا بسیار حاشیه نویسی هستند. /متن سنگین یا بسیار ساده (بنابراین نیازی به انجام ژیمناستیک متا تگ ندارید)، Microdata می تواند منطقی تر باشد.”

این به‌روزرسانی شد زیرا رایان لورینگ گوگل، توییت تعبیه‌شده را در زیر مشاهده کرد، که نشان می‌دهد سردرگمی وجود دارد که ممکن است گوگل ترجیح دهد یا نه. رایان گفت، “ممکن است لازم باشد که عبارت صفحه داده های ساختار یافته اصلی گوگل را تغییر دهیم.”

برای اندازه واقعی کلیک کنید