Google Cow در دفتر Google Wisconsin

گوگل گاو

در اینجا یک عکس از دفتر Google Madison، ویسکانسین از یک گاو است. خوب، یک گاو مجسمه تقلبی، با رنگ های خالدار گوگلی. منظورم این است که همه دفاتر به گاوهای جعلی در اندازه واقعی نیاز دارند، درست است؟

متوجه این موضوع شد اینستاگرام.

این پست بخشی از ستون جستجوی روزانه عکس روز ما است که در آن عکس های جالب و سرگرم کننده مربوط به صنعت جستجو را پیدا کرده و با خوانندگان خود به اشتراک می گذاریم.

منبع