Google Discover نمایش نام نویسندگان بیش از نام سایت


Google Discover اکنون می تواند به جای نشان دادن نام سایت در زیر داستان، نام نویسنده یک داستان خاص را نشان دهد. من شخصاً از Google Discover زیاد استفاده نمی‌کنم، اما چند کاربر باهوش Google Discover در آخر هفته متوجه این موضوع شدند.

جردن SEO ابتدا آن را مشاهده کرد و این مثال را در آن پست کرد توییتر:

سپس گلن گیب با توجه به داستانی که در فید او نیز ظاهر شد، با نام او به جای نام سایتش، پاسخ داد. در اینجا چیزی است که به نظر می رسد:

چه چیزی را ترجیح می دهید، نام نویسنده یا نام سایت برای مقالات در فید Google Discover؟

چرا گوگل نام نویسنده را نشان می دهد؟ دانستن آن سخت است اما گوگل همیشه در حال آزمایش است. در اینجا چند نظریه وجود دارد:

بحث انجمن در توییتر.

منبع