Google Discover Stories برای جستجوهای مقصد توسط TikTok، Facebook و YouTube

من شخصاً نمی‌توانم این را تکرار کنم، اما Saas AK ویدیویی از آن را در عمل به اشتراک گذاشت توییتر – در اینجا یک اسکرین شات به دنبال ویدیوهای او آمده است: