Google Dublin Face Paint


Google Dublin Face Paint

برخی از کارمندان گوگل در دفتر دوبلین برای یک مراسم هالووین در دفتر صورت خود را نقاشی کردند. قبلاً کارمندان گوگل را دیده بودیم که چهره پردازی می کردند، اما این چند سال پیش بود.

این عکسی که من در اینستاگرام دیدم، این هم عکس های بیشتر:

این پست بخشی از ستون جستجوی روزانه عکس روز ما است که در آن عکس های جالب و سرگرم کننده مربوط به صنعت جستجو را پیدا کرده و با خوانندگان خود به اشتراک می گذاریم.

منبع