Google Dublin Face Paint

برخی از کارمندان گوگل در دفتر دوبلین برای یک مراسم هالووین در دفتر صورت خود را نقاشی کردند. قبلاً کارمندان گوگل را دیده بودیم که چهره پردازی می کردند، اما این چند سال پیش بود.

این پست بخشی از ستون جستجوی روزانه عکس روز ما است که در آن عکس های جالب و سرگرم کننده مربوط به صنعت جستجو را پیدا کرده و با خوانندگان خود به اشتراک می گذاریم.

منبع

Google Dublin Face Paint

این عکسی که من در اینستاگرام دیدم، این هم عکس های بیشتر: