Google Dublin Rooftop Playground


Google Dublin Rooftop Playground

در اینجا عکس دیگری از دفتر گوگل دوبلین، به ویژه پشت بام وجود دارد. تاب‌ها و زمین بازی را نشان می‌دهد که کارمندان Google می‌توانند در صورت نیاز از آن‌ها استفاده کنند.

این در به اشتراک گذاشته شد اینستاگرام.

این پست بخشی از ستون جستجوی روزانه عکس روز ما است که در آن عکس های جالب و سرگرم کننده مربوط به صنعت جستجو را پیدا کرده و با خوانندگان خود به اشتراک می گذاریم.

منبع