Google Dublin Staircase


Google Dublin Staircase

به این عکس مسحورکننده از راه پله های دفتر گوگل دوبلین نگاه کنید. من همچنین عکس های بیشتری را که در اینستاگرام پیدا کردم جاسازی کردم.

این پست بخشی از ستون جستجوی روزانه عکس روز ما است که در آن عکس های جالب و سرگرم کننده مربوط به صنعت جستجو را پیدا کرده و با خوانندگان خود به اشتراک می گذاریم.

توجه: این از قبل نوشته شده بود و قرار بود امروز پست شود، من در حال حاضر برای روش هشان آفلاین هستم.

منبع