Google Dublin Tower Viewer


Google Dublin Tower Viewer

ما یک برج بیننده را دیدیم، آن دوربین دوچشمی بالای ساختمان ها، از دفتر گوگل برزیل. اما آیا می دانستید که دفتر گوگل دوبلین نیز یکی از این موارد را دارد؟

در اینجا یک عکس است اینستاگرام من از این برج بیننده آنجا پیدا کردم.

این پست بخشی از ستون جستجوی روزانه عکس روز ما است که در آن عکس های جالب و سرگرم کننده مربوط به صنعت جستجو را پیدا کرده و با خوانندگان خود به اشتراک می گذاریم.

منبع