Google Europaallee Space


Google Europaallee Space

در اینجا عکسی از دفتر جدید Google Europaallee در زوریخ است که نظر من را جلب کرد. به نظر می رسد فقط یک مکان آرامش بخش برای کار یا استراحت است.

این در به اشتراک گذاشته شد اینستاگرام اخیراً و فکر کردم همه شما هم دوست دارید آن را ببینید.

این پست بخشی از ستون جستجوی روزانه عکس روز ما است که در آن عکس های جالب و سرگرم کننده مربوط به صنعت جستجو را پیدا کرده و با خوانندگان خود به اشتراک می گذاریم.

منبع