Google Featured Snippets خطوط عمودی بین پاسخ و تصاویر اضافه می کند


لوگوی خطوط گوگل

Google اکنون خطوط عمودی بین متن قطعه برجسته و تصاویر قطعه برجسته را نشان می دهد. این در قطعه برجسته تمام عرض است که دارای یک خط افقی در زیر قطعه برجسته است و آن را از نتایج جستجوی اصلی جدا می کند. حالا گوگل این خط عمودی را اضافه کرد.

این چیزی است که به نظر می رسد (برای بزرگنمایی کلیک کنید):

برای اندازه واقعی کلیک کنید

فقط من نیستم که این را می بینم، دیگران هم این را می بینند.

آن را میبینی؟ اگه اونجوری باشه، خوشت میاد؟

این برای من کاملاً زنده به نظر می رسد، من این را در مرورگرهای متعددی، هم با ورود و هم خارج از سیستم، آزمایش کردم.

بحث انجمن در توییتر.

منبع