Google Local Reviews نمایش نوار نشان دهنده مثبت در مقابل. ذکر نامطلوب

اکنون، من می‌توانم آن را تکرار کنم، و تقریباً همه افراد دیگر نیز می‌توانند آن را تکرار کنند، که به من می‌گوید این کاملاً زنده است و مدتی است که زنده است.

در اینجا اسکرین شات های بیشتری وجود دارد:

Google به شما امکان می دهد برخی از نظرات موجود در فهرست کسب و کار را بررسی کنید، بنابراین اگر بگویید نظرات بار در هتل را به من نشان دهید، Google به شما اجازه می دهد این کار را انجام دهید. اکنون، وقتی این کار را انجام می‌دهید، Google نواری اضافه می‌کند که اشاره‌های مثبت در مقابل نامطلوب آن نوار را در آن مکان به شما نشان می‌دهد.

بحث انجمن در توییتر.

منبع

@rustybrick در بخش مردم عمارت درصد نظرات نامطلوب در مقابل مثبت نمایش داده می شود. نمایه کسب و کار درصد نظرات نامطلوب در مقابل مثبت را نشان می دهد. pic.twitter.com/045OBhmT5u

— انوج ثاکر (@Anuj_Thaker03) 20 نوامبر 2022