Google Local Services Ads Updates Industry & Services Selector

خانه پیمانکار گوگل

بحث انجمن در توییتر.

منبع

Google ابزار انتخاب یا انتخاب کننده صنعت و خدمات را در رابط تبلیغات خدمات محلی Google به روز کرده است. این امر باعث می شود که پیدا کردن و فعال کردن خدمات و صنایع کسب و کار شما کمی سریعتر شود.

این توسط آنتونی هیگمن، که اسکرین شات را در آن پست کرده بود، مشاهده شد توییتر و گفت: “Google رابط تبلیغاتی خدمات محلی را به روز کرد. اکنون افزودن/حذف عمودی ها به طور مستقیم در آن آسان تر است.”

برای اندازه واقعی کلیک کنید

قبلا چه شکلی بود؟ WordStream یک اسکرین شات در وبلاگ خود دارد 2018، این اسکرین شات است: