Google Maps در حال آزمایش پین نقشه گرد با عکس تجاری


پین نقشه گوگل

گوگل در حال آزمایش نمایش یک پین نقشه گرد است که یک عکس تجاری در خود پین دارد. این ظاهراً در برخی از دستگاه‌های Google Maps هنگام درخواست مسیر کار می‌کند.

خوشال بهروانی اسکرین شات را در توییتر – من سعی کردم این را در آیفون خود با برنامه Google Maps در نیویورک تکرار کنم و کار نکرد. اینم اسکرین شاتش:

عکس گرد پین کسب و کار نقشه های گوگل

در اینجا اسکرین شات های بیشتری وجود دارد:

حتی دلیلی بیشتر برای اطمینان از اینکه عکس های موجود در فهرست های کسب و کار شما حرفه ای به نظر می رسند.

بحث انجمن در توییتر.

منبع