Google Maps در حال آزمایش پین نقشه گرد با عکس تجاری

گوگل در حال آزمایش نمایش یک پین نقشه گرد است که یک عکس تجاری در خود پین دارد. این ظاهراً در برخی از دستگاه‌های Google Maps هنگام درخواست مسیر کار می‌کند.

بحث انجمن در توییتر.

منبع

در اینجا اسکرین شات های بیشتری وجود دارد: