Google Maps در حال آزمایش یک ناوبری نوار کناری جدید است

برای اندازه واقعی کلیک کنید

گوگل در حال آزمایش یک ناوبری نوار کناری نازک جدید در سمت چپ رابط نقشه است. نوار کناری دارای نماد پین Google Maps، سپس برگه کاوش، سپس سفرها، مکان‌های ذخیره‌شده، مشارکت و یک نماد بیشتر است.

من شخصاً هنوز این رابط را نمی بینم اما از طرفداران ناوبری نوار کناری نازک هستم. 🙂

این توسط Punit در مشاهده شد توییتر و ماستودون جایی که او ویدیویی از این نوار کناری جدید در حال اجرا ارسال کرد. در اینجا یک اسکرین شات و پس از پخش ویدیوی او مشاهده می شود: