Google Maps مرکز راهنمایی خود را به‌روزرسانی کرد تا به کاربران توصیه کند سلفی‌ها یا عکس‌هایی را که تار هستند آپلود نکنند.


گوگل به تازگی مرکز راهنمایی خود را به روز کرد تا به کاربران توصیه کند عکس های تار یا سلفی را آپلود نکنند.

بیشتر بخوانید: Google Maps مرکز راهنمایی خود را به‌روزرسانی کرد تا به کاربران توصیه کند سلفی‌ها یا عکس‌هایی را که تار هستند آپلود نکنند.منبع