Google Maps «پیشنهاد موجود» را در زیر پین‌ها/برچسب‌های مکان نشان می‌دهد

او نوشت: “اوه! اگر پست پیشنهادی در لیست خود دارید، Google آن را در زیر برچسب مکان شما در برنامه Google Maps نشان می دهد. فوق العاده عالی.”

به روز رسانی: این احتمالاً یک راه حل مبتنی بر تبلیغات است:

این کار بیشتر به فهرست شما در رابط نقشه ها اضافه می کند، که ممکن است برای بدست آوردن چشم های بیشتر چیز خوبی باشد.

در واقع!

این مورد توسط جوی هاوکینز مشاهده شد که این اسکرین شات را در این سایت منتشر کرد توییتر:

Google Maps اکنون می‌تواند برچسب «پیشنهاد موجود» را در زیر پین نقشه فهرست نمایه کسب‌وکار در رابط نقشه‌ها نمایش دهد. کسب‌وکارهایی که پیشنهادهایی را در نمایه کسب‌وکار Google خود اضافه می‌کنند، ممکن است برچسب یا پین «پیشنهاد موجود» را در زیر فهرست نقشه‌شان در رابط نقشه‌ها ببینند.

بحث انجمن در توییتر.

منبع