Google Maps «پیشنهاد موجود» را در زیر پین‌ها/برچسب‌های مکان نشان می‌دهد


Google Maps اکنون می‌تواند برچسب «پیشنهاد موجود» را در زیر پین نقشه فهرست نمایه کسب‌وکار در رابط نقشه‌ها نمایش دهد. کسب‌وکارهایی که پیشنهادهایی را در نمایه کسب‌وکار Google خود اضافه می‌کنند، ممکن است برچسب یا پین «پیشنهاد موجود» را در زیر فهرست نقشه‌شان در رابط نقشه‌ها ببینند.

این مورد توسط جوی هاوکینز مشاهده شد که این اسکرین شات را در این سایت منتشر کرد توییتر:

او نوشت: “اوه! اگر پست پیشنهادی در لیست خود دارید، Google آن را در زیر برچسب مکان شما در برنامه Google Maps نشان می دهد. فوق العاده عالی.”

در واقع!

این کار بیشتر به فهرست شما در رابط نقشه ها اضافه می کند، که ممکن است برای بدست آوردن چشم های بیشتر چیز خوبی باشد.

به روز رسانی: این احتمالاً یک راه حل مبتنی بر تبلیغات است:

بحث انجمن در توییتر.

منبع