Google Merchant Center اکنون اجازه ورود به سیستم مورد نیاز و خرید محدود لیست های رایگان را می دهد

گوگل دارد به روز شد خط‌مشی Google Merchant Center خود مبنی بر اینکه دیگر ورود به سیستم مورد نیاز را تایید نمی‌کند و فهرست‌های خرید رایگان را محدود می‌کند. گوگل در عوض گفت، گوگل آن‌ها را به‌عنوان فعال علامت‌گذاری می‌کند، اما ممکن است متوجه شود که محصولات «در Google دید محدودی دارند».منبع