Google New York Green Beach Chairs


Google New York City Inside Green Beach Chairs

دفتر Google در شهر نیویورک بزرگ است و چیزهای زیادی برای ارائه به Googlerهایی دارد که در نهایت وارد دفتر می شوند. اینجا یک گوشه کوچک در جایی در دفتر بزرگ است که می توانید روی یکی از دو صندلی چوبی سبز ساحل بنشینید و به منظره نگاه کنید.

من متوجه این موضوع شدم اینستاگرام و آن شخص نوشت: “یکی از مزیت‌های Googler بودن ZRH این است که گهگاه می‌توانید Googler نیویورک نیز شوید. این دفتر آنقدر بزرگ و پر از گوشه‌های شگفت‌انگیز است که یک افسانه شهری از یک Googler وجود دارد که زمانی آنجا گم شد و دیگر هرگز پیدا نشد.»

این پست بخشی از ستون جستجوی روزانه عکس روز ما است که در آن عکس های جالب و سرگرم کننده مربوط به صنعت جستجو را پیدا کرده و با خوانندگان خود به اشتراک می گذاریم.

منبع