Google Office Party با فناوری غرفه عکس 360


360 Photo Booth Tech در Google Office Party

گوگل در طی چند هفته گذشته چندین مهمانی اداری داشته است و در یکی از آنها، گوگل یک دستگاه غرفه عکس 360 درجه داشت.

در اینجا یک عکس از آن است اینستاگرام از شرکتی که آن را تامین کرده است. این در دفتر Google NYC بود.

این پست بخشی از ستون جستجوی روزانه عکس روز ما است که در آن عکس های جالب و سرگرم کننده مربوط به صنعت جستجو را پیدا کرده و با خوانندگان خود به اشتراک می گذاریم.

منبع