Google On SEO Skills برای سال 2023


از جان مولر گوگل پرسیده شد که فرد در سال 2023 به چه مهارت های سئو نیاز دارد. او پاسخ داد، “کنجکاوی و پشتکار” مورد نیاز است.

خیلی سرراست، درست است؟

این توییت هاست:

پس جان یعنی چه؟

خوب، با “کنجکاوی”، شما باید همیشه چیزهای جدید را امتحان کنید، فن آوری های جدید، استراتژی های جدید و ایده های محتوای جدید را آزمایش کنید و فقط همیشه چیز جدیدی را امتحان کنید. تنها راه یادگیری این است که چیزها را امتحان کنید و انتظار داشته باشید در بسیاری از موارد شکست بخورید.

اکنون، با «پشتکار»، هرگز نباید تسلیم شوید، همیشه به آزمایش چیزهای جدید ادامه دهید و انتظار نتیجه را در یک شب نداشته باشید. سئو یک بازی طولانی است و برای مشاهده نتایج به تلاش زیادی در مدت زمان طولانی و با تلاش زیاد نیاز دارد.

بحث انجمن در توییتر.

منبع