Google Pier 57 Display Wall

این پست بخشی از ستون جستجوی روزانه عکس روز ما است که در آن عکس های جالب و سرگرم کننده مربوط به صنعت جستجو را پیدا کرده و با خوانندگان خود به اشتراک می گذاریم.

منبع

دیوار نمایش در Google Pier 57

من متوجه این موضوع شدم اینستاگرام.

اینجا یکی از دیوارهای متعدد در مکان جدید Google Pier 57 است. می‌توانید ببینید که آنها یک دیوار نمایشی راه‌اندازی کرده‌اند که یک تخته موج‌سواری Google، حروف Google، مجسمه اندروید و موارد دیگر را در خود جای داده است.