Google Search Console International Targeting Tool اکنون از بین رفته است

این هم یک اسکرین شات:

من همچنین یادآوری جان را در مورد این موضوع در خبرنامه دیشب داشتم.

همانطور که ماه گذشته گزارش دادیم، گوگل اکنون رسما گزارش هدف گذاری بین المللی در کنسول جستجوی گوگل را منسوخ کرده است. اگر سعی کنید به گزارش دسترسی داشته باشید، Google پیامی را به شما نشان می دهد که می گوید “این گزارش دیگر در اینجا موجود نیست.”

بحث انجمن در توییتر.

منبع

برای اندازه واقعی کلیک کنید

گوگل به پشتیبانی و استفاده از برچسب های hreflang در صفحات شما ادامه خواهد داد. با این حال، گوگل گفت، توانایی هدف‌یابی نتایج جستجو برای کشورهای خاص با استفاده از هدف‌گیری کشور کنسول جستجو، ارزش کمی برای اکوسیستم دارد و دیگر پشتیبانی نمی‌شود.

در اینجا یک اسکرین شات از زمانی که ابزار کار می کرد است: