Google Singapore Dragon


Google Singapore Dragon

در اینجا یک عکس جالب از دفتر Google در سنگاپور است. این برش منظم از یک اژدها وجود دارد. برای نوعی رویداد در دفتر Google آنجا بود.

این در به اشتراک گذاشته شد اینستاگرام.

این پست بخشی از ستون جستجوی روزانه عکس روز ما است که در آن عکس های جالب و سرگرم کننده مربوط به صنعت جستجو را پیدا کرده و با خوانندگان خود به اشتراک می گذاریم.

منبع