Google Singapore Dragon

این در به اشتراک گذاشته شد اینستاگرام.

در اینجا یک عکس جالب از دفتر Google در سنگاپور است. این برش منظم از یک اژدها وجود دارد. برای نوعی رویداد در دفتر Google آنجا بود.

Google Singapore Dragon

این پست بخشی از ستون جستجوی روزانه عکس روز ما است که در آن عکس های جالب و سرگرم کننده مربوط به صنعت جستجو را پیدا کرده و با خوانندگان خود به اشتراک می گذاریم.

منبع