Google Testing برای جستجوی محصولات بیشتر کاوش کنید


به نظر می رسد گوگل در حال آزمایش یکی دیگر از ویژگی های اصلاح شده به نام «کاوش بیشتر» است. این علاوه بر شبکه های محصول و محصولات محبوب است و با ویژگی های جستجو اصلاح می شود. به نظر می‌رسد این ویژگی شبیه به ویژگی جستجوی پالایش است، اما املاک کمتری را اشغال می‌کند.

این توسط Punit که این اسکرین شات ها را در آن پست کرده بود مشاهده شد توییتر:

برای اندازه واقعی کلیک کنید

برای اندازه واقعی کلیک کنید

من شخصاً نمی‌توانم این را تکرار کنم، اما همانطور که گفتم به نظر می‌رسد که ویژگی قدیمی اصلاح شده است که به تازگی نامش تغییر کرده است؟

بحث انجمن در توییتر.

منبع