Google Think With Google Test My Site Going Away


گوگل شش سال پیش یک پرتال Test My Site را در پورتال Think with Google راه اندازی کرد. خوب، این ویژگی به زودی از بین می رود، در چند ماه آینده گوگل این ابزار را غروب می کند.

گوگل اعلامیه ای را در بالای صفحه ارسال کرده است testmysite.thinkwithgoogle.com که می گوید “Test My Site دیگر با داده های جدید به روز نمی شود و در چند ماه آینده غروب می کند.”

البته، گوگل ابزارهای زیادی دارد که اکنون می توانید سایت خود را آزمایش کنید، از جمله PageSpeed ​​Insights، تست سازگار با موبایل، کنسول جستجوی گوگل، ابزارهای حیاتی وب اصلی و این لیست همچنان ادامه دارد. پس فکر نمی کنم این ضرر بزرگی باشد؟

من این را از طریق Yatin Mulay در مشاهده کردم توییتر:

بحث انجمن در توییتر.

منبع