Google Working on AdSense & Google Analytics 4 Connector

برای اندازه واقعی کلیک کنید

خب ما کمتر از 30 روز گوگل داریم…

Writer At Computer Analytics لوگوی گوگل

به روز رسانی در این پست شده است سند راهنمای AdSense در بالا و نوشته شده است، “به روز رسانی Google Analytics 4: ما در حال حاضر در حال کار بر روی یک به روز رسانی هستیم تا به شما اجازه دهیم حساب AdSense خود را با Google Analytics 4 پیوند دهید. زمانی که آماده شد به شما اطلاع خواهیم داد. در این بین، ما شما را تشویق می کنیم. برای ادامه تغییر به GA4.”

این مورد توسط چارلز فارینا در روز جمعه مشاهده شد و این اسکرین شات را در آن پست کرد توییتر:

گوگل به‌روزرسانی‌ای را منتشر کرد که نشان می‌دهد در حال حاضر روی پیوند دادن حساب Google AdSense شما با ویژگی Google Analytics 4 شما کار می‌کند، همانطور که با Universal Analytics 3 ارائه می‌کند.

بحث انجمن در توییتر.

منبع