Lizzi’s Crochet Googlebot & Crawley خوب هستند


قبلاً تعدادی از کارهای لیزی ساسمن از قلاب بافی گوگل را دیده بودیم. ما چند ربات گوگل و عنکبوت های قبلی را دیدیم که کرالی نامیده می شود.

حالا چند تا عکس جدید درست کرد و عکس ها رو گذاشت در Unsplash بارگذاری.

او همچنین این موارد را در دکلبعد از.

اینها فقط فوق العاده خوب و برجسته هستند!

این پست بخشی از ستون جستجوی روزانه عکس روز ما است که در آن عکس های جالب و سرگرم کننده مربوط به صنعت جستجو را پیدا کرده و با خوانندگان خود به اشتراک می گذاریم.منبع