Mini Google RV داخلی

من مطمئن نیستم که این وسیله نقلیه چیست، یا حتی اگر یک وسیله نقلیه است، اما شبیه یک مینی RV کوچک است که با نشان‌های گوگل مارک شده است و در دفتر Google Nederland قرار گرفته است.

منبع تصویر روشن است اینستاگرام.

این پست بخشی از ستون جستجوی روزانه عکس روز ما است که در آن عکس های جالب و سرگرم کننده مربوط به صنعت جستجو را پیدا کرده و با خوانندگان خود به اشتراک می گذاریم.

منبع Mini Google RV داخلی

به نظر شما آن چیست؟