Reddit شروع به گسترش توانایی اضافه کردن متن به انواع مختلف پست ها می کند

برخی از Redditor اکنون می توانند متن اختیاری را به گالری، تصویر، پیوند و پست های ویدئویی خود اضافه کنند.

جوامع همچنان این گزینه را خواهند داشت که الزامات متن پست را برای آن پست‌ها محدود کنند و بدنه پست را با استفاده از قوانین Automoderator خود هدف قرار دهند.منبع