The Blue Belles در رویداد بازار کریسمس گوگل


The Blue Belles در رویداد بازار کریسمس گوگل

کریسمس در راه است و به نظر می رسد گوگل رویدادی پس از رویداد برای کریسمس و تعطیلات دارد. در اینجا بلو بلز، حدس می‌زنم نوعی از اجراکنندگان، در دفتر گوگل دوبلین برای یک رویداد بازار کریسمس گوگل هستند.

من معتقدم همان رویدادی که R2-D2 در آن بود.

این پست بخشی از ستون جستجوی روزانه عکس روز ما است که در آن عکس های جالب و سرگرم کننده مربوط به صنعت جستجو را پیدا کرده و با خوانندگان خود به اشتراک می گذاریم.منبع