TikTok فید خرید اختصاصی را با کاربران در اندونزی آزمایش می کند

آخرین آزمایش TikTok به کاربران اندونزی یک برگه جدید «خرید» در برنامه نشان می‌دهد که در کنار فیدهای «برای شما» و «دنبال کردن» آنها قرار دارد.

بیشتر بخوانید: TikTok فید خرید اختصاصی را با کاربران در اندونزی آزمایش می کندمنبع